MAAK EEN AFSPRAAK

Consultaties zijn enkel mogelijk na afspraak. Indien u verhinderd bent, gelieve ten laatste daags voordien te verwittigen.

Indien u niet tijdig verwittigd, zal ik genoodzaakt zijn de kosten van de consultatie aan te rekenen.